NАMАNGАN QIPCHOQ SHEVALАRIDAGI АYRIM MАISHIY LЕKSIKАNING АDАBIY TILDАN FАRQLАNISHI

Main Article Content

Mamatismoilova Xanifa Хаyitmirzаyеvnа

Аннотация:

Maqolada Namangan viloyati qipchoq shevalarida kuzatiladigan maishiy leksika birliklarining o‘ziga xos xususiyatlari hamda ularning o‘zbek xalq shevalariga, o‘zbek adabiy tiliga munosabati masalalari yoritilgan.

Article Details

Как цитировать:

Mamatismoilova , X. . (2024). NАMАNGАN QIPCHOQ SHEVALАRIDAGI АYRIM MАISHIY LЕKSIKАNING АDАBIY TILDАN FАRQLАNISHI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(7), 13–17. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/34834