МАДАНИЙ БОЙЛИКЛАРНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДАН ОЛИБ ЧИҚИШ ВА ОЛИБ КИРИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ҚИЛМИШЛАРНИ КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ АСОСЛАРИ

Main Article Content

Абдуқодиров Фарходжон Фахритдин ўғли

Аннотация:

Мақола Ўзбекистон Республикасининг умуммиллий бойлиги ҳисобланган, маданий бойликларнинг жиноят-ҳуқуқий муҳофазасини такомиллаштиришга бағишланган бўлиб, унда маданий бойликларга нисбатан содир этилаётган жиноятлар, хусусан уларни қалбакилаштириш, қонунга хилоф равишда эгаллаш ва Республика чегарасидан қонунга хилоф равишда ўтказишнинг бугунги ҳолати, маданий бойликларни муҳофаза қилувчи ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий хужжатлар тизими ўрганилган. Маданий мерос объектларини Республика чегарасидан қонунга хилоф ўтказиш учун жавобгарлик белгиланган хорижий давлатлар Жиноят қонунчилиги қиёсий таҳлил этилган. Таҳлиллар натижасида Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида маданий бойликларни Республика чегарасидан қонунга хилоф ўтказиш учун махсус нормада жиноий жавобгарлик белгилаш таклиф этилган.

Article Details

Как цитировать:

Абдуқодиров, Ф. (2023). МАДАНИЙ БОЙЛИКЛАРНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДАН ОЛИБ ЧИҚИШ ВА ОЛИБ КИРИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ҚИЛМИШЛАРНИ КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ АСОСЛАРИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(11), 25–29. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/23067

Библиографические ссылки:

Ўзбекистон Республикаси Маданий мерос агентлигининг расмий сайти: https://madaniymeros.uz/.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев туризм хизматлари кўламини кенгайтириш ва инфратузилмасини ривожлантириш бўйича ўтказилган видеоселектор йиғилиши: https://president.uz/uz/lists/view/5155.

1954 йилда имзоланган Қуролли можаро чиққан ҳолларда маданий бойликларнинг ҳимоя қилиниши тўғрисидаги Конвенция https://lex.uz/docs/2688601.

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги давлатларининг маданий қимматликларни талон-торож қилинишига қарши курашиш ва уларни қайтаришни таъминлашга оид Келишуви https://lex.uz/docs/1802298 .

Ф.Ф.Абдуқодиров Талончиликка қарши курашишнинг жиноят-ҳуқуқий чораларини такомиллаштириш // юридик фанлари бўйича фалсафа докторлик диссертацияси: Тошкент – 2022. 77-бет.

Т.Х.Хасанов Ўғрилик учун жиноий жавобгарлик ва олдини олиш: ю.ф.ф.д. (PhD) дис. автореферати – Т., 2019. – Б.18.

Россия Федерацияси Жиноят кодекси: http://www.consultant.ru /document/cons_doc_LAW_10699/.

Уголовный кодекс Украины: http://www.consultant.ru/document/cons _doc_LAW_10699 /9164e eb910585b91c4cabcf22804cc33e804a316/

Озарбайжон Республикаси Жиноят кодекси: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353.

Молдова Республикаси Жиноят кодекси http://continent-online.com/Document/?doc_id=30394923#pos=2228;-48.

Туркманистон Республикаси Жиноят кодекси // http://continent-online.com/Document/?doc_id=31295286.

Арманистон Республикаси Жиноят кодекси: http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&lang= rus&sel=show.

Қирғиз Республикаси Жиноят кодекси// https://online.zakon.kz/document.

Қозоғистон Республикаси Жиноят кодекси // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252 .

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси: https://lex.uz/docs/111453.