TADBIRKORLIK SOHASIDAGI HUQUQBUZARLIKLAR UCHUN MA'MURIY JAVOBGARLIK TUSHUNCHASI VA ASOSLARI

Main Article Content

Ravshanov Surat Botir o‘g‘li

Аннотация:

Mazkur maqolada yuridik fanning tadbirkorlik sohasidagi huquqbuzarliklar uchun ma'mauriy javobgarlik tushunchasi va asoslari haqida to'xtalib o'tilgan. Bundan tashqari bu maqolada tadbirkorlik sohasida amalga oshirilgan qonun buzilishlari holatlari uchun qay tartibda javobgarlikka tortilishi, qancha miqdorda jarimaga tortilishi haqida atroflicha ma'lumot berib o'tilgan.

Article Details

Как цитировать:

Ravshanov , S. . (2023). TADBIRKORLIK SOHASIDAGI HUQUQBUZARLIKLAR UCHUN MA’MURIY JAVOBGARLIK TUSHUNCHASI VA ASOSLARI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(11), 55–58. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/23309

Библиографические ссылки:

B.Ibratov tadbirkorlik huquqi O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan darslik sifatida tavsiya etilganTOShKENT-“MOLIYa”-2001.

O‘zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi. Toshkent.: Adolat, 2001 y.

Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks. lex.uz.

Rustambaev M.H. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Umumiy qism.OTM uchun darslik. – T.: «TDYuI» nashriyoti, 2010

KabulovR.,Otajonov A..“Iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar”: O‘quv qo‘llanma / – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2013.