MAKTAB CHIZMACHILIK FANIDA QURILISH CHIZMALARINI OʻQUVCHILARGA GRAFIK DASTURLAR YORDAMIDA OʻQITISH (AUTO CAD GRAFIK DASTURI VOSITASIDA)

Main Article Content

Eliyor NURMATOV
Tursunboy YUSUPOV

Аннотация:

Oʻquvchilarni grafik qobiliyatini hamda qurilish chizmalarini chizish salohiyatini shakillantirishga qaratilgan. Chizmachilik fanini oʻqitishda grafik dasturlar vositasida darslarni tashkil qilinishi dars samaradorligiga erishish uchun xizmat qilmoqda. Chizmachilikda qurilish chizmalarini chizishda grafik dasturlardan Auto CAD grafik dasturi boshqa grafik dasturlarga nisbatan samaradorligi yuqoriligi bilan ajralib turadi. Shu boisdan chizmachilik darslarida grafik dasturlarni axamiyati yuqori hisoblanadi.

Article Details

Как цитировать:

NURMATOV, E., & YUSUPOV, T. (2022). MAKTAB CHIZMACHILIK FANIDA QURILISH CHIZMALARINI OʻQUVCHILARGA GRAFIK DASTURLAR YORDAMIDA OʻQITISH (AUTO CAD GRAFIK DASTURI VOSITASIDA). Евразийский журнал академических исследований, 2(6), 20–25. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1701

Библиографические ссылки:

Ro‘ziyev E.I., Ashirboyev A.O. Muhandislik grafikasini o‘qitish metodikasi. T., “Fan va texnologiya”, 2010.

Rahmonov I. Chizmachilik, 9 – sinf, o‘qituvchi kitobi. T. “O‘zbekiston”, 2010.

Nurmatov Eliyor Alimovich “Determination Of General Positions For The Solution Of Geometric Tasks”. International Journal of Progressive Sciences and Technologies 25 (2), 237-241, 2021/3/22

E.A. Nurmatov “Organizing Independent Education to Increase Graphic Knowledge of Students in Drawing” European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 15, 115-118, 2022/3/14

Элиёр Нурматов “Oʻquvchilarda qurilish chizmalarini chizish qobiliyatini shakllantirish (Auto CAD grafik dasturi vositasida)” Общество и инновации 3 (3/S), 36-41, 2022/4/27