JINOYAT VA UNING BELGILARI

Main Article Content

Sobirov Umarjon Umid o'g'li
Xudayqulov Feruzbek Xurramovich

Аннотация:

Jinoyat huquqining asosiy vazifasi shaxs va jamiyat o'rtasida yuzaga keladigan nizolarning ijtimoiy xavfli ekanligi va ularning jinoyat huquqiy tartibga solinishi kerakligini belgilashdan iboratdir. Ushbu maqolada jinoyat va uning belgilari haqida qisqacha so'z boradi.

Article Details

Как цитировать:

Sobirov, U. ., & Xudayqulov, F. (2022). JINOYAT VA UNING BELGILARI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 171–173. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5718

Библиографические ссылки:

Xalq so'zi jinoyat va javobgarlik 2019 yil/7

Òzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "Òzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bòyicha Harakatlar strategiyasi tòģrisida" gi

PF-4947-sonli Farmoni

Jinoyat va uning belgilari fayllar.org 2020.

Google.com.