INSON HUQUQLARI TUSHUNCHASINING MOHIYATI VA UNING VUJUDGA KELISH TARIXI

Main Article Content

Jobborov Zokirjon Abdugʻappor oʻgʻli

Аннотация:

Mazkur maqolada inson huquqlari tushunchasining umumiy mazmun mohiyati va ushbu tushunchaning bashariyat tarixida vujudga kelish jarayoni haqida ma’lumotlar jamlangan. Shuningdek, mamlakatimiz va jahon mamlakatlari doirasida inson huquqlari tushunchasining keng tadbiq etilishi va uning bosqichlari yoritilgan.

Article Details

Как цитировать:

Jobborov , Z. . (2022). INSON HUQUQLARI TUSHUNCHASINING MOHIYATI VA UNING VUJUDGA KELISH TARIXI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 271–274. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5854

Библиографические ссылки:

Islom Karimov. O‘zbekistonning siyosiy ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoyillari. –T., 1995.

Islom Karimov. O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li. –T., «O‘zbekiston»,1992][

Inson huquqlari. O‘quv qo‘llanma. –T., «O‘zbekiston», 1997

Inson huquqlari to‘g‘risida xalqaro bitim. –T., 1992.