ARBITRAJ JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH

Main Article Content

Akramov Akmaljon
Bahodirova Sitora

Аннотация:

Texnologiya va ilm- fanning rivojlanishi insoniyatning hayotiga ko’plab o‘zgartirishlar kiritdi. Zamonaviy texnologiyaning taraqqiy etishi natijasida qo‘lda amalga oshiriladigan huquqiy operatsiyalar o‘rnini Internet yordamida tezkor amalga oshiriladigan onlayn operatsiyalar egalladi. Bunday zamonaviy texnologik yutuqlardan foydalanish arbitraj orqali hal qilinadigan huquqiy nizolar sonining ko‘payishiga yordam beradi. Nizolarni hal qilishda sun’iy intellekt hamda raqamli texnologiyalardan foydalanish arbitrlarning faoliyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, hujjatlar tayyorlash vaqtini qisqartirishga yordam beradi, shuningdek, nizolarni arbitraj orqali hal qilish jarayonlariga ham keng huquqiy ta’sir ko‘rsatadi. Biroq,  fuqarolik-huqiquy xarakterdagi nizolarni hal qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanilishiga qaramay barcha yurisdiksiyalar ham arbitraj jarayonlarini to‘liq miqyosda raqamlashtirishga tayyor emas. Olingan nazariy ma’lumotlarning tahlili asosida ushbu maqolada arbitraj jarayonlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish tendensiyalarini tahlil qilish hamda ba’zi tegishli muammolarni ta’kidlash maqsadga muvofiq.

Article Details

Как цитировать:

Akramov , A. . ., & Bahodirova, S. (2022). ARBITRAJ JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 873–878. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6408

Библиографические ссылки:

Akramov, A., & Kalkonov, R. (2022). Importance of application of unidroit principles in the republic of Uzbekistan and its place in the legislative system. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(4), 287-292.

Bakhramova, M. (2022). Legal Regulation of Electronic Arbitration: Recognition and Execution of its Decisions. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 5, 412-415.

Bahramovna, B. M. (2022). Raqamli makonda onlayn nizolar tushunchasi va ularning huquqiy maqomi. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 163-168.

Gulyamov, Said, and Mokhinur Bakhramova. "Digitalization of International Arbitration and Dispute Resolution by Artificial Intelligence." World Bulletin of Management and Law 9 (2022): 79-85.

Gulyamov, S., & Yusupov, S. (2022). Issues of Legal Regulation of Robotics in the Form of Artificial Intelligence. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 5, 440-445.

Rustambekov, Islambek, and Mokhinur Bakhramova. "Legal Concept and Essence of Intеrnаtionаl Arbitrаtiоn."

Ayelet Sela. The Effect of Online Technologies on Dispute Resolution System Design: Antecedents, Current Trends and Future Directions. Lewis & Clark Law Review. 2017. 21 (3), 635–636.

Ethan Katsh and Orna Rabinovich-Einy, Digital Justice: Technology and the Internet of Dispute (Oxford University Press, 2017), 45–54.

Nadja Alexander. Mobile Mediation: How Technology is Driving the Globalization of ADR. Hamline Journal of Public Law and Policy. 2006. 27 (2) 244–245.

Ермакова Е. П., Фролова Е.Е. Искусственный интеллект в гражданском судопроизводстве и арбитраже: опыт США и КНР. Москва, 2021. Сер. Гражданский и арбитражный процесс. 26-27.

Ethan M. Katsh. The Online Ombuds Office: Adapting Dispute Resolution to Cyberspace.2022.

Riikka Koulu. Dispute Resolution and Technology: Revisiting the Justification of Conflict Management (University of Helsinki Conflict Management Institute). 2016. P. 94

Купчина Екатерина Валентиновна. Процессы цифровизации в международном арбитраже: на примере Индонезии. Журнал:Юридическая наука. Москва, 2022.

Gauthier Vannieuwnhuyse. Arbitration and New Technologies: Mutual Benefits. Journal of International Arbitration. 2018. 35(1) p. 119–129.