SULH: ISLOM ARBITRAJINING MUHIM QISMI

Main Article Content

Akramov Akmaljon
Mamadaliyev M

Аннотация:

Arbitraj va sulh ya’ni do‘stona kelishuv arab va islom jamiyatlarida uzoq tarixga ega va ularning ildizlari Islomdan oldingi Arabistonga borib taqaladi. Sulh istalgan shakldagi nizolarni hal qilishda eng afzal jarayondir. Bundan tashqari, islom huquqshunosligida nizolarni hal qilish uchun arbitraj afzal ko‘riladi. Qabilaviy va islom madaniyatlarida mojarolarni hal qilishning asosiy maqsadi jamoaviylikdir. Ushbu maqolada sulh islom arbitrajining muhim qismi sifatida o‘rganiladi va uning nizolarni hal qilishagi ta’siri ko‘rib chiqiladi. Maqolada Sharq va G‘arb o‘rtasidagi tafovutlar ko‘rib chiqiladi va Sharq tomoni ichki mushtaraklik va mojaroga jamoaviy munosabatda bo‘lganligi, G‘arb tomoni esa individual fikrlashga yo‘naltirilganligi, bu esa ikki tomon o‘rtasida farqni keltirib chiqarayotganini ko‘rsatadi. Ularning orasidagi farqlar konfliktni idrok etish, tartibni shakllantirish, ishga aralashuvchi uchinchi shaxsning maqomi va funksiyasi bilan bog‘liq. Xalqaro tijorat arbitraji, agar u samarali qo‘llanilsa, ushbu ikki qoidaga rioya qilish uchun yaxshi pozitsiyaga ega.

Article Details

Как цитировать:

Akramov , A. . ., & Mamadaliyev, M. (2022). SULH: ISLOM ARBITRAJINING MUHIM QISMI. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 865–872. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6407

Библиографические ссылки:

Qur’oni karim.

D.S. Roberts, Islam: A Westerner’s Guide-From Business and the Law to Social Customs and Family Life (London: Hamlyn, 1981) 67-68.

H. Mahassini, ‘General Principles of Islamic Law relating to International commercial arbitration’ (1992)

M. Hamidullah, ‘Administration of Justice in Early Islam’ (1937) 11 Islamic Culture 163.

A. El-Tayib, ‘The Ode (Qasidah)’, in The Cambridge History of Arabic Literature: Arabic literature to the End of the Umayyad Period (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).

A. Ahdab, Arbitration with the Arab Countries (Boston: Kluwer Law International, 1999) 11.

“Kitob al-Ag‘oniy”, “Buloq”, 1285, jild. II, 164.

The Medjella of Legal Provisions.

N.J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh: University Press, 1964).

M. C. Bassiouni and G. M. Badr, ‘The Shari’ah: Sources, Interpretation, and Rule Making’ 1 UCLA J. Islamic & Near E. L. 135.

J.A. Bellamy, ‘The Makarim al-Akhlaq by Ibn Abi-Dunya’ (1963) LIII Muslim World 100, 119.

A. K. Brohi, ‘The Nature of Islamic Law and the Concept of Human Rights’ in Human Rights in Islam, Report of a Seminar organized by the International Commission of Jurists, University of Kuwait and the Union of Arab Lawyers (Geneva: International Commission of Jurists, 1980).

The Application of Sulh in Resolving Community Disputes Nora Abdul Hak and Hanna Ambaras Khan.

Akramov, A., & Kalkonov, R. (2022). Importance of application of unidroit principles in the republic of Uzbekistan and its place in the legislative system. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(4), 287-292.

Bakhramova, M. (2022). Legal Regulation of Electronic Arbitration: Recognition and Execution of its Decisions. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 5, 412-415.

Bahramovna, B. M. (2022). Raqamli makonda onlayn nizolar tushunchasi va ularning huquqiy maqomi. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 163-168.

Gulyamov, Said, and Mokhinur Bakhramova. "Digitalization of International Arbitration and Dispute Resolution by Artificial Intelligence." World Bulletin of Management and Law 9 (2022): 79-85.

Gulyamov, S., & Yusupov, S. (2022). Issues of Legal Regulation of Robotics in the Form of Artificial Intelligence. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 5, 440-445.

Rustambekov, Islambek, and Mokhinur Bakhramova. "Legal Concept and Essence of Intеrnаtionаl Arbitrаtiоn."