ХУНАРМАНДЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА УЛАРНИНГ МАВЗУИЙ ГУРУҲЛАРИ

Main Article Content

Абдувалиева Хулкарой Лутфулла қизи

Аннотация:

Ушбу мақолада ҳунармандчилик терминологиясидаги терминларни пайдо бўлиши, уларни илмий термин сифатида шаклланганлиги, ушбу терминлар бугунги кунда ўзбек ва инглиз тилларида номланиши ҳақида ҳам фикр юритилган. Шунингдек бадий асарларда ҳам ҳунармандчилик терминларини кўчма наънода қўллаш хусусиятлари ҳақида ҳам маълумотлар берилган.

Article Details

Как цитировать:

Абдувалиева , Х. . (2023). ХУНАРМАНДЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА УЛАРНИНГ МАВЗУИЙ ГУРУҲЛАРИ. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(11), 58–60. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/23122

Библиографические ссылки:

Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли/ А. Мадвалиев таҳр. ост.–Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006-2008. – Б. 672-678.

Ўзбектилинингизоҳлилуғати. II томлик. - М., 1983.

Ўзбек Совет энциклопедияси. – Тошкент, 1973. III жилд. – 142-бет.

Муқимий. Асарлар тўплами. – Тошкент, 1960. – 9-бет.