MAKTABGACHA YOSHGDAGI BOLALARDA EKOLOGIK DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH MUOMMOLARI

Main Article Content

Suyunova Matluba Abdusaidovna

Аннотация:

Ilmiy maqola maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik dunyoqarashni shakllantirish bilan bog'liq muammolarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada erta bolalik davrida ekologik ongni rivojlantirishga ta'sir qiluvchi asosiy jihatlar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot zamonaviy adabiyotlar va empirik ma'lumotlarni ko'rib chiqish, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida   pedagogik amaliyotni joriy etish tajribasiga asoslangan.

Article Details

Как цитировать:

Suyunova, M. . (2023). MAKTABGACHA YOSHGDAGI BOLALARDA EKOLOGIK DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH MUOMMOLARI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(11), 63–69. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/23131

Библиографические ссылки:

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida” 2020 yil 22 dekabrdagi 802-sonli qaroriga 1-ilova Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning Davlat Standarti.

“O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladiga davlat talablarini tasdiqlash haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha Ta’lim Vazirining buyrug‘i. Ro‘yxat raqami № 3032. 03.07.2018-y.

“Илк қадам” Мактабгача таълим муассасасининг Давлат ўқув дастури Тошкент – 2018 й.

Sh.M. Mirziyoyev-“Yangi O‘zbekiston Strategiyasi”-Toshkent-2021. 4. Kayumova.N.M.-“ Maktabgacha pedagogika.” T.: TDPU -2013 y. O‘quv qo‘llanma.

Kamilova, G. A, Ro`zieva Z E, Botirova. Nю A. Maktabgacha talim tashkilotlarida bolalarni ekologik-gigienik tarbiyalash imkoniyatlari. Maktabgacha talim-Maktab- Oliy talim konsepsiyasi muammo, yechimlar va istiqbollar xalqaro ilmly-amaliy anjuman materiallarl. Buxoro. 2022 yil. 46-48 betlar.

Suyunova Matluba Abdusaidovna. Maktabgacha yoshidagi bolalarda ekologik dunyoqarashni shakllantirishning psixologik-pеdаgоgik jihatlari//Muallim hem uzluksiz bilimlendirio‘. Ilmiy-metodikaliq jurnal.- Nekis. 5/1-сан 2023.326-331 b

Suyunova Matluba Abdusaidovna. Maktabgacha yoshidagi bolalarda ekologik dunyoqarashni shakllantirish//Научный фокусю2023 y.1 sentyabr.18-23 b

Smailova M. M. Kichik maktab o'quvchilarida ekologik dunyoqarashni shakllantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari // BBC 88 P 86. – 2023. – B. 240.

Ashyrova M. G. Bolalarni ekologik ta'lim va tarbiyalash muammolari va zarurati; Ekologik ta'lim maqsadlari //Ilmiy rivojlanish muammolarini hal qilishning innovatsion mexanizmlari. – 2016. – B. 35-38.

Abdulshekhidova X. E. Didaktik o'yinlar orqali erta maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik dunyoqarashini shakllantirish // Pedagogika fanlari xabarnomasi. – 2021. – Yoʻq. 3. – 59-63-betlar.

Nazarenko T.V. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik ta'limni shakllantirish muammosining nazariy asoslari // "Lipetsk tajribasi" va XXI asr pedagogikasi. – 2017. – B. 96-100.

Podaneva T.V. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyat asoslarini shakllantirish // Fan, madaniyat, ta'lim olami. – 2018. – Yoʻq. 4 (71). – 86-91-betlar.

Kobeleva O. V., Tretyakov A. L. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik ta'limi: nazariy va tashkiliy asoslar // Saratov viloyat ta'limni rivojlantirish institutining axborotnomasi. – 2019. – Yoʻq. 4. – 29-36-betlar.

Didieva A. R. Maktab o'quvchilarining ekologik dunyoqarashini shakllantirish // Loyiha muallifi va ilmiy muharrir. – 2021. – B. 191.

Kozlovskaya T. A., Peremyshleva Yu. Yu. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik dunyoqarashni rivojlantirish vositasi sifatida kvest o'yinlari texnologiyasi // Ilmiy konferentsiyalar byulleteni. – MChJ konsalting kompaniyasi Ucom , 2021. – No. 5-1. – 56-57-betlar.

Goncharova E. V. G 65 Maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyalash nazariyasi va usullari: oliy pedagogik o’quv yurtlari talabalari uchun ma’ruzalar kursi. – Nijnevartovsk: Nijnevart. ijtim. universitet. nashriyoti, 2008. - 326 b

Turobjonov S. , Tursunov T. , Pulatov X. Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi T. : Musiqa, 2010, 256 b. 25. Turobjonov S.M

Ergashev A. , Ergashev T. Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish. T. : Yangi asr avlodi, 2005, 436 b

Qobilov Sh. Ekologiya qonunchiligini buzganlik uchun yuridik javobgarlikni takomillashtirish muammolari. NDA, T, 2002, 22 bet.