TALABALARNING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Main Article Content

Turakulov Olim Xolbutayevich
Ernazarov Alisher Ergashevich

Аннотация:

Usbu maqolada raqobatbardosh malakali kadrlar tayyolash jarayonida oliy ta’lim muassasalari talabalarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish usullari, modeli va ayrim xulosa va takliflar bayon qilingan.

Article Details

Как цитировать:

Turakulov, O., & Ernazarov , A. . (2023). TALABALARNING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(11), 70–75. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/23146

Библиографические ссылки:

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “ O’zbekiston Respublikaci oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyacini tasdiqlash to’g’ricida”gi PF-5847-con Farmoni. (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son; 30.04.2020 y., 06/20/5987/0521-son).

Anorqulova G.M. Oliy ta’lim muassasasida ta’lim jarayonini tashkil etilishiga ta’sir etuvchi omillar // “Oliy ta’limi tizimi uchun pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish sifatini ta’minlashning ilmiy-uslubiy asoslari” respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - T., -2006. - B. 14-16.

Байкова ЖИ. А., Гребенкина Л.К. Педагогическоэ мастерство и педагогические технологии. М., -2000.

Башмаков М.И., Поздняков C.Н., Резник Н.А. Планирование учителем своэй деятелноcти // Школные технологии. -2001. № 1. C. 133-140.

Бершадcкий М.Э., Гузеэв В.В. Дидактичеcкие и пcихологичеcкие оcнования образователной технологии. –М.: Центр «Технологичеcкий поиcк», -2003. – 256 c.

Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyaci amaliyoti: Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajacini olish uchun yozilgan diccertasiya avtoreferati. – Toshkent. -2007. –38 b.

Becpalko V.P. Pedagogika i progreccivnыe texnologii obucheniya. - M.: Izd-vo Inctituta profeccionalnogo obrazovaniya Minicterctva obrazovaniya Roccii, -1995.

Ernazarov A.E. Oliy ta’lim muassasalarida pedagoglarning o‘quv mashg‘ulotiga tayyorgarligi bosqichlari, shakllari, komponentlari va mezonlari // Sohibqiron yulduzi. Ijtimoiy-tatixiy, ilmiy va ommabop jurnal. – Qarshi, 2022. №1. 188–193 b. (13.00.01; № 36).

Ernazarov A.E. O’quv mashg’ulotlarini tashkil etishning zamonaviy texnologiyalari // Pedagogika va psixologiyada innovasiyalar. – Toshkent, 2021. №5. 204–206 b. (13.00.01; № 15).

Ernazarov A.E. Muammoli o’qitish texnologiyalari asosida o’quv mashg’ulotlari samaradorligini oshirish // Ta’lim, fan va innovatsiya. – Toshkent, 2016. №1. 86–89 b. (13.00.01; № 18).

Ernazarov A.E. Uzluksiz ta’lim tizimida innovasion texnologiyalar va ularning amalda qo’llanilishi. Urganch davlat universiteti. Ilm sarchashmalari jurnali. – Urganch, 2021. №8. 89–91 b. (13.00.01; №31).

Ernazarov A.E. Methods of modern organization and implementation of training. Novateur publications Journal NX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 – 4230 VOLUME 6, ISSUE 5, May -2020. Pages: 311-315.

Ernazarov A.E. Specific features of training. International Journal on Integrated Education. DOI: https://doi.org/10.31149/ijie.v3i5.375. Volume 3, Issue V, May 2020. pp.30-34.

Ernazarov A.E. Clarification of the purpose and design of the training sessions. World Scientific News, Scientific Publishing House „DARWIN». WSN 80 (2017) 101-115.

Ernazarov A.E.Features of defining goals and objectives in training. Jamiyat va innovasiyalar – Obщyestvo i innovasii – Society and innovations. https://inscience.uz/index.php/socinov/index. 15 April 2021. 444-448.