YUQORI SINF O'QUVCHILARIGA INGLIZ TILINI DARSDAN TASHQARI MASHG'ULOTLAR ORQALI O'QITISH

Main Article Content

RAJABOVA ZARAFSHON DAVRONOVNA
KIBRIYO KHASANOVA

Аннотация:

Ushbu maqolada ingliz tilini o’zlashtirishda yuqori sinf o’quvchilarining darsdan tashqari holatlarda qo’shimcha ingliz tili manbalari hamda ulardan unumli foydalanish imkoniyatlari haqida so’z borgan. Bundan tashqari ingliz tilini qaysi metodlar orqali o’zlashtirish ko’proq samara berishi, shuningdek, metodlarning qo’llanilishida qo’shimcha manbalarning o’rni xususida ham ma’lumotlar keltirilgan.

Article Details

Как цитировать:

RAJABOVA , Z. ., & KHASANOVA, K. . (2024). YUQORI SINF O’QUVCHILARIGA INGLIZ TILINI DARSDAN TASHQARI MASHG’ULOTLAR ORQALI O’QITISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(3), 41–43. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/28745

Библиографические ссылки:

Abdug'afurovich, R. B. (2022). Innovation Technologies in Teaching English. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(6), 288-291.

Hoshimov O’. H, Yakubov I.Y.A. Ingliz tili o’qitish metodikasi-Toshkent-2003-yil.

Iriskulov A. T. va boshqalar Kids’ English pupil’s book 2-sinf-Toshkent O’zbekiston; 2014.

Khodjayev, K. K. (2021). The specificity and complexity of the process of learning English. International Journal on Orange Technologies, 3(6), 21-24.

Nabijanovna, R. M. (2022). Pedagogical and communicative skills.

http://www.ziyonet.uz.

http://www.pedagog.uz