PEDAGOGIK MAHORATNI SHAKLLANTIRISH ZAMONAVIY TA’LIMNING DOLZARB MASALASIDIR

Main Article Content

Mavlanova Saidaxon Umarovna

Аннотация:

Ushbu maqolada o‘qituvchining pedagogik mahoratini tarbiyalash, kasbiy mahoratni shakllantirish, o‘qituvchilar mahoratini oshirish, ularning falsafiy jihatdan keng fikrlovchi, yuksak mulohazali bo‘lishlarida pedagogik mahoratni tashkil etuvchi asosiy komponentlar, shuningdek, zamonaviy ta’limda o‘qituvchidan talab etiladigan vazifalar  haqida so‘z yuritilgan.

Article Details

Как цитировать:

Mavlanova, S. . (2024). PEDAGOGIK MAHORATNI SHAKLLANTIRISH ZAMONAVIY TA’LIMNING DOLZARB MASALASIDIR. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(3), 62–65. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/28842

Библиографические ссылки:

O‘zbekiston Respublikasining ‘Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni. //Barkamol avlod -

O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. -Т.: Sharq, 1997.

O‘zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida”gi qonuni. //Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. -T. Sharq, 1997.

Omonov H.T. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - Т.: Iqtisod-moliya, 2009.

Sultonova G.A. Pedagogik mahorat. - Т.: Nizomiy nomidagi TDPU 2005 .

Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – T. : Iqtisod-moliya, 2011.

S.Mavlanova Adabiy ta’limda kelajak o‘qituvchisi konsepsiyasi. International scientific journal “ Interpretation and research” 2023.