MODULLI TA'LIM SHAROITIDA MUSIQANING TARBIYAVIY SALOHIYATINI RO'YOBGA CHIQARISH

Main Article Content

Rahimov Shavkat Normatovich

Аннотация:

Ta’lim tizimida musiqa madaniyati ulkan ta'lim salohiyatiga ega. Musiqiy ta'lim kontseptsiyasi san'at sohasidagi davlat siyosatining strategik yo'nalishlarini belgilaydi va musiqiy ta'lim tizimini rivojlantirish istiqbollarini ko'rsatadi. Mazkur maqolada dasturga muvofiq, ma'naviy va axloqiy madaniyati asoslarini shakllantirishda musiqa san'ati vositalaridan foydalanish orqali amalga oshirilishi haqida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Article Details

Как цитировать:

Rahimov , S. . (2024). MODULLI TA’LIM SHAROITIDA MUSIQANING TARBIYAVIY SALOHIYATINI RO’YOBGA CHIQARISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(3), 66–68. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/28920

Библиографические ссылки:

Soloviev V.S. Works: in 2 volumes. M., 1989. pp. 17–20.

Sukhomlinsky V.A. The spiritual world of a schoolchild. M., 1961. P. 32.

Lyublinskaya A.A. To the teacher about the psychology of a junior schoolchild. M., 1977. pp. 76–78.

Raximov Sh.N Cholg’ushunoslik Musiqa nashiryoti T.: 2010. 96 b.

Rahimov, Shavkat. O‘zbek xalq cholg‘ularining ijrochilik asoslari va ularning shakllanish jarayonlari: monografiya/Sh.Rahimov. -Toshkent: “Nurstar shines”, 2023. 132 b.

Raximov Sh.. Maxkamova Sh., Yuldoshev U. Musiqa va uni o‘qitish metodikasi. an’anaviy cholg’u ijrochiligi ta'lim yo’nalishlari uchun o’quv qo’llanma. - T.. «Musiqa» nashriyoti. 2018. - 192 b.

Rahimov, Shavkat Normatovich. Qo'shimcha- cholg‘u. Kasb-hunar kollejlari uchun o’quv qo‘llanma. (2-nashri) T.: ILM ZIYO. 20 - 200 b.