ZULFIYA QUROLBOY QIZI IJODIDA AYOL MAVZUSI

Main Article Content

Orazbaeva Asal

Аннотация:

Ushbu maqolada bugungi oʻzbek hikoyanavisligiga oʻzining hikoyalari bilan katta hissa qoʻshib kelayotgan Zulfiya Qurolboy qizining “Ayol” hikoyasi tadqiqot obyekti sifatida tanlab olingan. Maqolada yozuvchining  oʻziga xos ijodiy yoʻnalishi asosida yuzaga kelgan ayol psixologiyasi va ruhiy olamini tasvirlash  badiiy detallar asosida monologik nutq vositasida yozilganligi talqinga tortilgan.

Article Details

Как цитировать:

Orazbaeva , A. (2024). ZULFIYA QUROLBOY QIZI IJODIDA AYOL MAVZUSI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(7), 10–12. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34913

Библиографические ссылки:

Q.Yoʻldoshev “Yoniq soʻz” Toshkent: Yangi asr avlodi 2006

S.Abdisalomov “Zulfiya Qurolboy qizi ijodida ayol timsoli” dissertatsiya Qarshi 2012

Z.Qurolboy qizi “Ayol” hikoyalar toʻplami Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi nashriyot 2019