ADABIY TIL VA XORAZM SHEVALARIDA EGALIK VA KELISHIK QO‘SHIMCHALARI

Main Article Content

Palvonnazarova Hayotxon Jamoladdin qizi
Atiyazov Saparbay Jumamuratovich

Аннотация:

Ushbu maqolada egalik va kelishik qo‘shimchalarining adabiy va shevalardagi qo‘llanish doirasi o‘rganilgan. Bu qo‘shimchalarni o‘rganish davomida xalq tilining boyligini imkon boricha ko‘rsatib berilgan.

Article Details

Как цитировать:

Palvonnazarova , H. ., & Atiyazov , S. . (2024). ADABIY TIL VA XORAZM SHEVALARIDA EGALIK VA KELISHIK QO‘SHIMCHALARI. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(2), 70–72. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28072

Библиографические ссылки:

Samixon Ahirboyev “O‘zbek dialektologiyasi”

Fattoh Abdullayev “ O‘zbek tikining Xorazm shvalari”

Zoxira Xidraliyeva “ O‘zbek dialektologiyasi”

S.P.Tolstov “ Po sledan drevne xorezmskoy sivilizatsii” 1948

G.Nepesov “ Iz istorii Xorezmskoy revolyutsii” 1962

X. S.Samatova, A.I.Eshonov “Obrazovanie Xorezmskoy i Buxarskoy narodnix Sovetshix Respublik” 1968