KORRUPSIYA: МAZMUN-MOHIYATI

Main Article Content

Ozodov Azizbek Ulug'bek o'g'li

Аннотация:

Korrupsiya - bu keng tarqalgan va hal qilib bo'lmaydigan muammo bo'lib, butun dunyo bo'ylab jamiyatlarning butun tarixi davomida qiynab kelgan. Asrlar davomida tashvish uyg'otgan bo'lsa-da, faqat so'nggi o’ttiz yil ichida dunyo bu muammoning chuqurligi va kengligi bilan chinakkam kurasha boshladi. Korrupsiya  atamasining  etimologik  jihati xususida turli firklar mavjud. Keng ommalashgan birinchi fikr tarafdorlariga ko’ra, ”korrupsiya” atamasi lotincha “corruption” so’zidan kelib chiqqan bo’lib “pora evaziga og’dirish degan ma’noni anglatadi.

Article Details

Как цитировать:

Ozodov , A. . (2023). KORRUPSIYA: МAZMUN-MOHIYATI. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(11), 17–20. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/yota/article/view/23071

Библиографические ссылки:

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

O’zbekiston yuridik ensiklopediyasi – T:Adolat.2009-yil

Kriminologiya.M.H.Rustamboyev.Darslik.Toshkent TDYU.2008-yil

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shakat MIrzoyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 25.01.2021.

Davlat xizmatida korrupsiya va manfaatlar to’qnashuvi F.B.Maxmudov 2023-yil

https://drive.google.com/file/d/1VBparbDTegOxxIRAxWPLow-B-A7sGETy/view

lex.uz

norma.uz

tsul.uz

tsul-library.uz

cyber-leninka.ru

www.wikipedia.com