JINOYAT PROTSESSIDA FUQAROVIY DA’VOGA OID QONUN HUJJATLARI NORMALARINING QO’LLANILISHI

Main Article Content

Ergasheva Ozoda Erkin qizi

Аннотация:

Ushbu maqolada fuqaroviy da’vo bilan bog’liq muammolarni aniqlash, fuqaroviy  da’voni ijro etish, yurisdiktsiya masalalari, shuningdek, unda yuzaga keladigan kamchiliklarni bartaraf etish choralari ko’rib chiqiladi. Tadqiqot maqsadi fuqarolik institutining jinoiy-protsessual jihatlaridir. Shu bilan birga, ushbu maqolada xorijiy tajribani o’rganish  orqali qonunchilikni takomillashtirish  bo’yicha takliflar berilgan.

Article Details

Как цитировать:

Ergasheva , O. . (2023). JINOYAT PROTSESSIDA FUQAROVIY DA’VOGA OID QONUN HUJJATLARI NORMALARINING QO’LLANILISHI. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(11), 27–29. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/yota/article/view/23073

Библиографические ссылки:

O’zbekiston Respublikasi jinoyat protsessual kodeksi.

O’zbekiston Respublikasi fuqarolik protsessual kodeksi.

“Jinoyat natijasida yetkazilgan mulkiy ziyonni qoplashga oid qonunchilikni qo‘llash bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi Oliy sud plennumining qarori

Germaniya Federativ Respublikasi jinoyat protsessual kodeksi.

Гражданский Иск В Уголовном Процессе В Аспекте Межотраслевой Преюдиции О.В.Николайченко Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Российская Федерация.

https://lex.uz/docs/-3115385

https://lex.uz/docs/-111460#-255074.

https://oboloo.com.

https://www.legislation.wa.gov.au/legislation