TURKISTONDA RUS-TUZEM MAKTABLARINING FAOLIYATI

Main Article Content

Xasanova Sadoqat
Mamatova Mahfuza

Аннотация:

Ushbu maqolada Rossiya imperiyasining Turkiston o’lkasidagi ruslashtirish siyosatining maktablar faoliyatiga ta’siri, rus-tuzem maktablarining tashkil etilishi  va  ushbu maktablardagi ta’lim tizimi haqida so’z yuritilgan.  

Article Details

Как цитировать:

Xasanova , S., & Mamatova , M. (2023). TURKISTONDA RUS-TUZEM MAKTABLARINING FAOLIYATI. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(11), 30–32. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/yota/article/view/23081

Библиографические ссылки:

Abdullayeva M, Ta’lim tarixi. /O’quv qo’llanma.-T.: “Muharrir nashriyoti’’ -2013.

Mansurov U.U, To’xtabayev A.Sh. O’zbekistonning madaniyati va san’ati tarixi. /O’quv qo’llanma. - T.: “O’zkitob savdo nashriyoti matbaa ijodiy uyi”, 2021.

Qodirov N.N. Turkiston o’lkasidagi rus ta’lim muassasalari tarixi. - T., 2013.

Tarix falsafasi va tarix o’qitish metodikasi. /O’quv uslubiy majmua. - T., 2022.