XIVA XONLIGIDA DAVLAT BOSHQARUVI

Main Article Content

Rahmatov Murodjon A’zam o‘g‘li
Yusupjonova Marjonaxon Asrorjon qizi
Maxamadov Abduhoshim Mo‘minjon o‘g‘li

Аннотация:

Ushbu maqolada Xiva xonligida davlat boshqaruvida olib borilgan islohotlar, davlat boshqaruvi tuzilishi, davlat mansablari va unvonlar hamda ularing vazifalari,davlatning ma’muriy tuzilishi, harbiy mansab va unvonlar, ularning vazifalari haqida so‘z boradi.

Article Details

Как цитировать:

Rahmatov , M., Yusupjonova , M. ., & Maxamadov, A. . (2023). XIVA XONLIGIDA DAVLAT BOSHQARUVI. Наука и технология в современном мире, 2(22), 10–11. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/23001

Библиографические ссылки:

A.Karimov – “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch”-2008-yil.

I.A.Karimov – “Xavfsizlik va barqarorlik yo’lida “- 1998-yil.

U.Qoraboyev , G’.Soatov –“O’zbekiston madaniyati”-2011-yil.

Azamat Ziyo –“O’zbek davlatchiligi tarixi”-2000-yil.

Q.Usmonov, U.Jo’rayev, N.Norqulov -“O’zbekiston tarixi”-2014-yil.

U.Qoraboyev , G’.Soatov –“O’zbekiston madaniyati”-2011-yil.