QATOR 3D-METALL TUZLARINING KETOPROFEN BILAN KOMPLEKS BIRIKMALARINING SINTEZI, TUZILISHI VA XOSSALARI

Main Article Content

Rustamov Temur Rustam o’g’li

Аннотация:

Ushbu maqolada bir qator 3D metall tuzlarining ketoprofen bilan o'zaro ta'siridan hosil bo'lgan murakkab birikmalarning sintezi, tuzilishi va xususiyatlari tahlil qilinadi. Ketoprofen - og'riq va yallig'lanishni bartaraf etish uchun tibbiyotda keng qo'llaniladigan dori hisoblanadi. Mazkur maqolada temir, nikel, mis va rux kabi 3d metallarning tuzlari va ularning ketoprofen bilan stexiometrik nisbatlarda reaksiyasi oʻrganildi.  Murakkab birikmalarning sintezi ularning tegishli tuzlarini ketoprofen eritmasi bilan aralashtirish va keyinchalik eritmani bug'lash orqali amalga oshirildi. Shunday qilib, ushbu tadqiqot natijalari 3D metallar va ketoprofen o'rtasidagi o'zaro ta'sirni chuqurroq tushunishga yordam beradi, shuningdek, biologik faollikka ega yangi kompleks birikmalarni yaratish bo'yicha keyingi tadqiqotlar uchun istiqbollarni ochiradi.

Article Details

Как цитировать:

Rustamov, T. (2023). QATOR 3D-METALL TUZLARINING KETOPROFEN BILAN KOMPLEKS BIRIKMALARINING SINTEZI, TUZILISHI VA XOSSALARI. Наука и технология в современном мире, 2(22), 12–13. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/23144

Библиографические ссылки:

Ergasheva Robiya Uktamovna, Ergasheva Kamolat Ilhom qizi, 2-(3-GIDROKSIPROPIL) BENZIMIDAZOL ASOSIDA 3D METALL KOMPLEKS BIRIKMALARINI SINTEZ QILISH , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: Vol. 3 No. 2 (2023): BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY-AMALIY JURNALI

I.R.Asqarov va b. Organik kimyo. Toshkent. G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU. 2012. 610 b.

N.Parpiyev, X.R.Raximov, A.G.Muftaxov. “Anorganik kimyo nazariy asoslari”. Toshkent. “О‘zbekiston”. 2000 y.

Shriver and Atkins Inorganic Chemistry, Fifth Edition – New York, 2010. P. 824

Рахмонова Д.С. Комплексные соединения переходных металлов с полифункционалными 2-замещенными бензимидазолами: Автореф. Дис.... канд. хим. наук. -Ташкент, НУУз, 2011. -69с