“INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O’QITISH JARAYONLARIDA O’QUVCHILARNING MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISH. (XALQARO BEBRAS TANLOVI TOPSHIRIQLARI ASOSIDA)”

Main Article Content

Gulandom Radjabova

Аннотация:

Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi yosh avlodning o‘zgaruvchan dunyo mehnat bozorida  raqobatbardosh  bo‘lishi, ularning  fanlarni mukammal egallashini  taqozo etadi. Mazkur   maqolada  Respublika Xalq ta’limi tizimida  ta’lim sifatini  baholash  sohasidagi  xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish,xalqaro aloqalarni o’rnatish , o’quvchi yoshlarning ilmiy-tadqiqot  va  innovatsiya faoliyatini , eng avvalo, yosh avlodning  ijodiy g’oyalari  va ijodkorligini  har tomonlama  qo’llab –quvvatlash hamda rag’batlantirish maqsadida O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining  2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi  tizimida  ta’lim sifatini baholash  sohasidagi  xalqaro tadqiqotlarni  tashkil  etish chora –tadbirlari  to’g’risida”gi  997-sonli qarori  asosida  xalqaro   PISA  tadqiqotlariga   o’quvchilarni tayyorlashda  informatika  va  axborot  texnoligiyalari  fanini  o’qitish jarayonlarida o’quvchilarning matematik savodxonligini oshirib borishga  doir Xalqaro  Bebras  tanlovi   topshiriqlari va ularning yechish  tahlili  bayon etilgan.

Article Details

Как цитировать:

Radjabova, G. . (2024). “INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O’QITISH JARAYONLARIDA O’QUVCHILARNING MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISH. (XALQARO BEBRAS TANLOVI TOPSHIRIQLARI ASOSIDA)”. Наука и технология в современном мире, 3(2), 25–30. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/27429

Библиографические ссылки:

Xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarning matematik savodxonligini baholash

(Matematika fani o‘qituvchilari, metodistlari va soha mutaxassislari uchun metodik qo‘llanma) “ Sharq” Nashriyot-Matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent -2019

https://www.uzbcdc.uz/contests/bebras

Дагене, В. Международный конкурс по информатике и компьютерной грамотности «BEBRAS» // Компьютерные инструменты в школе. — 2013. — № 1. — С. 43—47.

Архивировано 17 марта 2022 года.