MA’MURIY HUJJATNING QONUNIYLIGINI TEKSHIRISH: MA’MURIY HUJJATNI HUQUQIY EKSPERTIZA QILISH TARTIBI

Main Article Content

Y.Saidazimov

Аннотация:

“Ma’muriy tartib-taomillar to‘g‘risida”gi Qonunning 53-moddasida ma’muriy hujjatning mazmuniga qo‘yilgan talablar mavjud bo‘lib, ma’muriy hujjat qonuniy, asoslangan, adolatli, aniq va tushunarli bo‘lishi kerakligi belgilangan.

Article Details

Как цитировать:

Saidazimov, Y. (2024). MA’MURIY HUJJATNING QONUNIYLIGINI TEKSHIRISH: MA’MURIY HUJJATNI HUQUQIY EKSPERTIZA QILISH TARTIBI. Наука и технология в современном мире, 3(2), 40–42. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/27553

Библиографические ссылки:

Saidazimov Y. Ma’muriy organlar tomonidan diskretsion vakolatni qo‘llashning o‘ziga xos xususiyatlari. Bakalavriat va magistratura talabalarining ilmiy ishlari [Peculiarities of the use of discretionary power by administrative bodies. Scientific works of undergraduate and graduate students]. Collection of scientific works on the results of the international distance scientific-practical conference. Tashkent, TSUL, 2020, vol. 562.

To improve the administration of justice by prescribing fair administrative procedure. Administrative procedure act. Public law. 404-79th congress. Chapter 324-2d session, p. 7.

Zoilboev J. Administrative reforms of education system in Uzbekistan. Jurnal pravovih issledovaniy – Journal of Legal Studies, 2021, spec. iss., no. 1.

Zoilboev J.A. New procedure for resolving investment disputes in a judicial order. International scientific and current research conferences, 2021, no. 1 (1), pp. 209–213.

Zoilboev J., Cyman D. Consumer protection: on the example of Uzbekistan and the European Union. International Journal of Research in Commerce, IT, Engineering and Social Sciences, 2022., no. 16 (01), pp. 1–8. ISSN: 2349-7793.

Nematov J. Improvement of Administrative Procedures in the Republic of Uzbekistan: Administrative and Legal Framework: Comparative-Legal Analysis. Tashkent, 2015, p. 86.

Davydov K.V. The principles of administrative procedures: comparative legal research. Actual Issues of Public Law, 2015, no. 4 (34), p. 18.

Goziev K. Democratization of state power and governance is an important condition for the principle of separation of powers. International Scientific and Current Research Conferences, 2021, no.