TOK KASALLIKLARI (OIDIUM, ANTRAKNOZ) VA QARSHI KURASH USULLARI

Main Article Content

Atabayeva Umida Ilhom qizi

Аннотация:

Bugungi kunda O‘zbekiston sharoitida tok kasalliklari keng tarqalgan bo‘lib, ular uzum sifatini buzadi, novdalarni kuchli zararlaydi va ob-havo sharoitiga qarab, hosildorlikni keskin (25-70% gacha) kamayishiga olib keladi. Uzumzorlarda oidium yoki un-shudring (Uncinula necator), antraknoz (Gloeosporium ampelophagum), serkosporoz (Cercospora vitis), kulrang chirish (Botrytis cinerea), qora chirish (Phoma lenticularis), chipor nekroz (Rhacodiella vitis), tok ildiz bo‘g‘zining bakterial rak (Bacterium tumefaciens) kasalliklari ko‘p uchraydi. Keyingi yillarda mild (Plasmopara viticola) kasalligi respublikamiz tokzorlariga jiddiy zarar yetkazmoqda.

Article Details

Как цитировать:

Atabayeva, U. (2023). TOK KASALLIKLARI (OIDIUM, ANTRAKNOZ) VA QARSHI KURASH USULLARI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(26), 7–9. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/22855

Библиографические ссылки:

Farruhbek M. Andijon Viloyati Sharoitida Tokning Zamburug'li Kasalliklariga Qarshi Kurashish Choralari //International Conference on Multidimensional Research and Innovative Technological Analyses. – 2022. – С. 62-64.

Ilhomjon o‘g T. I. et al. UZUMDA UCHRAYDIGAN UN SHUDRING KASALLIGI VA UNGA QARSHI KURASHISH CHORALARI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 23. – №. 2. – С. 132-134.

Mamatqulov O. et al. FIGHT AGAINST GRAPE DISEASES IN FERGANA REGION //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 307-311.

Mamatqulov O., Qobilov S., Abdullaaxatov A. Farg ‘ona viloyati sharoitida tok kasalliklariga qarshi kurashish //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D6. – С. 307-311.

Po‘latov O. A., Xotamova M. S. TOK O’SIMLIGINING AYRIM ZARARLI ORGANIZMLARI BIOEKOLOGIYASI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 72-75.