BOSHLANG`ICH SINF TABIIY FANLARDA IQLIM O’ZGARISHINING TABIATGA TA’SIRI HAQIDA TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH

Main Article Content

Shonazarova Sevara Rashidovna
Qulmatova Munavvara Faxriddinovna

Аннотация:

Global iqlim o’zgarishining oqibatlari. Global iqlim o’zgarishi va migratsiya jarayoni o’rtasidagi bog’liqlik. Ekologik tanglik oqibatida yil davomida yog’ingarchilik bo’lmagan kunlar. Atmosferada changlanish miqdori. Haddan ortiq isish va sovish kabi anomal hodisalar qishloq xo’jaligi mahsulotlari va mevalarining nobud bo’lishi. Iqlimni shakllantirish omillari kabilar haqida fikr kiritilgan.

Article Details

Как цитировать:

Shonazarova, S., & Qulmatova, M. . (2023). BOSHLANG`ICH SINF TABIIY FANLARDA IQLIM O’ZGARISHINING TABIATGA TA’SIRI HAQIDA TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(26), 10–13. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/22941

Библиографические ссылки:

O.E.Tigay, Yu.V.Malikova. – Toshkent: “Novda Edutainment” nashriyoti, 2023. – 64 b.

Ergashev A. Ergashev T. Ekologiya, biosfera va tabiatni muxofaza qilish. T: “Yangi asr avlodi”, 2005, b- 262-263

Ochilova B. Tabiatdan foydalanish bu insonning maqsadga muvofiq yo’naltirilgan faoliyati sifatida. Falsafa va huquq 2007, b-60

E. Usmonov. Ekologik munosabatlarning globallashuvi. Jamiyat va boshqaruv. Ilmiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy tarixiy jurnal. Toshkent, 2007, N_2, 89-90-bet.

Mustafoyev S., O’rinov S., Suvonov P. Umumiy ekologiya. O’zbekiston yozuvchilar uyishmasi. Adabiyot jamg’armasi nashriyoti. Toshkent-2006, b-10-11

Yu. F. Mahmudov. Ekologiyadan qo’llanma. T., “Fan”, 1997.

B. A. Xolliyev, A. I. Ikromov. Ekologiya. T., “Mehnat”, 2001.

Tursunov. M. Iqlim o’zgarishining ta’siri haqida. O’zbekiston ekologiyasi.-2020.-15-20-betlar.

Akhmedova, Z. Iqlim o’zgarishining o’rni va uning ta’siri. T: “Xalqaro tabiatni ma’rifat yilligi”, 2020.-16-20-betlar.

Egamberdiyev X.T. Xolmatjonov B.M. Iqlim o’zgarishi asoslari. Kasb-hunar kollejlari uchun o’quv qo’llanma. T: Yangi nashr, 2007.-172 b.