OGAHIY SHE’RIYATIDA SAN’AT HAMDA BADIIY BO‘YOQDORLIK

Main Article Content

Jalolov Haqberdi

Аннотация:

Ushbu maqolada Muhammad Rizo Ogahiyning she’riyati hamda uning adabiyot olamida tutgan o‘rni haqida ma’lumotlar berilgan. Muhammad Rizo Ogahiy  turkiy tilda ko‘p va xo‘p ijod qilgan shoirlar orasida Alisher Navoiydan keyin turuvchi buyuk shoir, tarjimon, tarixchi olimdir. Ushbu maqolada ayni adabiyot olamida yuksak o‘rin tutgan Muhammad Rizo Ogahiyning “Ta’viz ul-oshiqin”  (oshiqlar tumori)  devonidagi ayrim g ‘azallar tahlili hamda ularda ishlatilgan she’riy san’atlar haqida so‘z boradi.

Article Details

Как цитировать:

Jalolov , H. (2024). OGAHIY SHE’RIYATIDA SAN’AT HAMDA BADIIY BO‘YOQDORLIK. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(3), 6–8. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/28594

Библиографические ссылки:

Ogahiy. Tanlangan asarlar., T., O‘zbekiston davlat badiiy adabiyoti nashriyoti, 1958.

Orzibekov R., Lirikada kichik janrlar., T., 1976.

Muhammad Rizo Erniyozbek o‘g‘li Ogahiy. Asarlar.VI jildlik.I jild.T., G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti., 1971.

https://ogahiy.tsuos.uz/adib-hayoti-va-ijodi/

Rahmatulloh qori Obidov., Payg‘ambarlar tarixi- islomiyat tarixidir.T., 2018.