«Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar» - это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках.

Опубликован: 2024-03-05

MUSIQA O‘QITISH METODLARI VA ULARNING TURLARI

Sobirova Shaxnoza Sharifovna

9-11

2024-03-11

IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTAB-INTERNATLARIDA BOLALAR IJROCHILIGINI SHAKLLANTIRISH

Nazarov Mustafo Mirzoali o’g’li, Nasretdinova Zarina Muinovna

12-14

2024-03-11

URMA SOZLARNING ZAMONAVIY CHOLG‘U IJROCHILIGIDAGI O‘RNI

Ashurova Shaxnoza Axmedovna , Sharipov Shaxzod Shavkatovich

15-17

2024-03-11

MEDIA SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING JAMIYATIMIZ HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Jo‘rayeva Feruza Baxtiyor qizi, Hamdamova Gulhayo

31-35

2024-03-31

OLIY TA’LIM TIZIMIDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARNING IMKONIYATLARI

Xurramova Sarvinoz Ali qizi, Yusupova Marjona Avaz qizi, Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

36-38

2024-03-31