MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING RIVOJLANISHDA O‘YIN FAOLIYATINING AHAMIYATI

Main Article Content

Aminjonova Maftuna G‘ayratjon qizi

Аннотация:

Mazkur maqolada, o‘yin faoliyati haqida tushuncha o‘yin faoliyatining rivojlanish xususiyatlari va bu o‘yin faoliyatining maktabgacha yoshdagi bolalarda olib borish jarayonlari shuningdek, o‘yin faoliyatining ijobiy va salbiy xususiyatlari haqida keng ma’lumotlar berilib o‘tilgan.

Article Details

Как цитировать:

Aminjonova, M. . . (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING RIVOJLANISHDA O‘YIN FAOLIYATINING AHAMIYATI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(3), 18–20. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/28663

Библиографические ссылки:

2017 yil 30 sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim tubdan ta’minlanadi chora-i to‘g‘risida”gi PF 5198-sonli farmoni.

O‘rinova, F. (2019). REPORT ON PROBLEMS IN THE PRE-SCHOOLS OF ORGANIZATIONAL PREVENTIVE CENTERS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(11), 311-315.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrdagi “2017-2021 yillar maktabgacha ta'lim yanPQ2707-

Nabijonova D. O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish psixologiyasi. Toshkent: 2002.

Xaydarov F.I., Xaliliova N.I. "Umumiy psixologiya". - Toshkent: Mumtoz so‘z, 2010.