MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA FAOLIYAT MARKAZLARINING AHAMIYATI

Main Article Content

Aminjonova Maftuna G‘ayratjon qizi

Аннотация:

Mazkur maqolada, o’zbekistondagi maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida tashkil etilgan faollik markazlari orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishi haqida tushuncha va ularning  bola rivojlanishiga ta’siri haqida ma‘lumotlar berilib o’tgan

Article Details

Как цитировать:

Aminjonova, M. . (2024). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA FAOLIYAT MARKAZLARINING AHAMIYATI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(3), 8–10. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/28660

Библиографические ссылки:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrdagi “2017-2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-2707-son qarori. // “O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami”, 2017 yil 9 yanvar, 1-son, 11-modda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”PQ-3261-son qarori. // “Xalq so‘zi” gazetasining 2017 yil 11 sentyabrdagi 181 (6875)-soni.

Nizomiddinovna K. N. Anthropocentric Approach to Language: Phatics and its Properties //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 107-110.

Khamroeva, Nafisa Nizomiddinovna. "THE IMPORTANCE OF COMPLIMENT IN THE NORMS OF SPEECH ETHICS." Scientific progress 2.7 (2021): 1213-1217.

Низомиддиновна Ҳ. Н. ИЛТИФОТНИНГ ПРАГМАЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ //Сўз санъати халқаро журнали. – 2020. – Т. 5. – №. 3.

Hamroyeva N. Bolalar nutqini ostirishda o'yinlar va sahnalashtirish faoliyatini ahamiyati //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.