XIX АСР ОХИРИ XX АСР БОШЛАРИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ СОҲАСИ ТАРИХИ

Main Article Content

Рўзибойев Рахимберган Ихтиёрович

Аннотация:

Мақолада ХIХ аср охир ХХ аср бошларидаги Қорақалпоғистон худудидаги таълим муассасалари тарихи ўрганилган. Бу даврдаги шаҳарлар ва қишлоқ маконларида кўплаб мактаб-мадрасалар бўлган. ХIХ асрнинг охирги чорагида Петро-Александровский шаҳари ва Нукус қўрғонларида рус-тузем мактаблари фаолият кўрсатган. XX аср бошида янги усулдаги хусусий мактаблар ташкил этилади

Article Details

Как цитировать:

Рўзибойев, Р. . (2024). XIX АСР ОХИРИ XX АСР БОШЛАРИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ СОҲАСИ ТАРИХИ. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(3), 11–14. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/28817

Библиографические ссылки:

Әлеўов Ө. Қарақалпақстанда тәлим-тәрбиялиқ ойлардыӊ қәлиплесиўи ҳәм раўажланиўи. – Нөкис. Билим.1993.

Есбергенов Х. Қонырат. Тарийхый ҳәм мәдений естеликлер. – Нөкис. 1993.

Кун А.Л. Культура оазиса низовьев Амударьи от Кунграда до Чимбая // Туркестанский сборник. Том 123.

Карлыбаев М. Мадраса в Каракалпакии XIX начало XX веков. – Нукус. Билим. 2002.

Қощанов Б. А. Истории о столице. Взаимосвязь культуры: плюсы и минусы // Вести Каракалпакстана, 2002 год. 6- август.

Риза-кули Мирза Амударё областининг қисқаша баянламаси // Амударё журнал, 1992, №2, - Б. 92-102

Хожанияз Ғ., Юсупов О. Қарақалпақстандағы муқаддес орынлар. – Нөкис. 1994.

Юсупов О. Нөкис қаласы қашан пайда болған? // Еркин Қарақалпақстан, 1992 жыл 30 – май.