O‘ZBEK TILIDAGI AYRIM IBORALAR ETIMOLOGIYASI

Main Article Content

Dehqonova D.

Аннотация:

Ushbu maqolada frazeologiya bo‘limi va uning vazifalari haqida so‘z boradi. Tilshunoslikda etimologiya tushunchasiga ta’rif va uning ahamiyati ham izohlab o‘tilgan. Tarkibida arxaik, tarixiy so‘zlar qatnashgan ayrim iboralar kelib chiqishi o‘rganilib, misollar yordamida tushuntirib berilgan.

Article Details

Как цитировать:

Dehqonova , D. (2024). O‘ZBEK TILIDAGI AYRIM IBORALAR ETIMOLOGIYASI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(3), 15–17. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/28818

Библиографические ссылки:

A. Anorbekova, Sh. Mirzayeva “Hozirgi O‘zbek adabiy tili” T., 2011.

https://uz.wiktionary.org

https://uz.wikipedia.org

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati” 1-jild. Toshkent. 2023.

Sh. Rahmatullayev. “O‘zbek tilining etimologik lug‘ati”. 1-jild. Toshkent. 2000.

Sh. Rahmatullayevning “O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati”.

Kaxarov, Q., & Mustafoyeva, S. M. S. (2023). O ‘ZBEK VA NEMIS TILLARIDA SEN/SIZ MUROJAAT SHAKLLARI. Scientific journal of the Fergana State University, (3), 105-105.

Kaxarov, Q., & Abdurazzakova, M. (2023). SHAXSLARARO MULOQOTDA NOVERBAL MULOQOTNING AHAMIYATI. Scientific journal of the Fergana State University, (3), 114-114.

Shuhrat o‘g‘li, K. Q., Shuhrat o‘g‘li, K. Q., & Xusanova, Z. (2023). O ‘ZBEK VA NEMIS TILLARIDA MOTAM BILAN BOG ‘LIQ SHAXS, NARSA, PREDMET VA JOY NOMLARI. Scientific journal of the Fergana State University, (4), 65-65.