KAR-SOQOV BOLALAR TIBBIY PEDAGOGIK KORREKSIYANING O’ZIGA XOSLIGI.

Main Article Content

Soliyev Ilhomjon Sobirovich
Yigitaliyeva Muslimaxon Islomjon qizi

Аннотация:

Kar-soqov bo’lgan bolalar va o’smirlardagi nuqsonlarni tuzatish,bartaraf etib,ularning shaxsiyatlarini har jihatdan rivojlantirish va amaliy faoliyatga tayyorlash.

Article Details

Как цитировать:

Soliyev , I. ., & Yigitaliyeva , M. (2024). KAR-SOQOV BOLALAR TIBBIY PEDAGOGIK KORREKSIYANING O’ZIGA XOSLIGI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(3), 5–9. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/29029

Библиографические ссылки:

O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim tog’risida” milliy dasturi.-T -1997

Fayziyeva U,Nazarova D,Qodirova F.surdopedagogika –T 2019-b,46.

Aytmetova S.SH.”Oligofrenopedagogika”.T-1994

Soliyev I., Yusufjonova I. “ILK QADAM” O’QUV DASTURIDA PEDAGOGIK TALABLAR JORIY ETISHNING TIZIMLI MEXANIZMI //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 2. – С. 136-138.

Sobirjonovich S. I. et al. TARBIYACHILAR KASBIY MAHORAT DARAJASINI OSHIRISH VA UNING TIZIMI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 131-138.

Soliyev I., Abdurahmonova Z. MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARI TARBIYACHILARI MEDIASAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI //Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 71-77.

Turg‘unboyev B., Ergasheva D. MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISH-BOSHLANG ‘ICH SINF O ‘QUVCHILARI O ‘QUV-BILUV FAOLIYATINI FAOLLASHTIRISH VOSITASI SIFATIDA //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 1. – С. 162-164.

Soliyev I., No‘monjonova M. MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARDA NUTQNING TOVUSH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 123-127.

www.defektologi.ru