OʻZBEK, RUS VA QORAQALPOQ TILLARIDA SHART MAYLI

Main Article Content

M.Xudayarova
Usanova Qademay Muratbay qizi

Аннотация:

Mazkur maqolada o‘zbek, rus va qoraqalpoq tillarida fe’l so‘z turkumining qiyosi, fe’llarda mayl kategoriyasi, shart mayli, ularning  rus va qoraqalpoq tillaridagi muqobillari, o‘xshash va farqli tomonlari tadqiq etildi.  

Article Details

Как цитировать:

Xudayarova, M., & Usanova , Q. . (2024). OʻZBEK, RUS VA QORAQALPOQ TILLARIDA SHART MAYLI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(3), 42–44. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/29036

Библиографические ссылки:

Azizov O va boshqalar. O‘zbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti.1965.

O.Azizov va boshqalar. O‘zbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi. Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti. 1986.

Bekbergenov A. Rus ha‘m qaraqalpaq tillerinin‘ salistirmali grammatikasi. No‘kis: “Bilim” nashriyoti. 2006

Da‘wletov A va boshqalar Ha‘zirgi qaraqalpaq a‘debiy tili. No‘kis: “Bilim” nashriyoti. 2010.

Muhiddinova X va boshqalar. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti. 2006.