IQTISODIY MUNOSABATLARNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA SOLIQ TIZIMINI SAMARALI BOSHQARISHNI RIVOJLANTIRISH

Main Article Content

Tuychiyeva Marxaba Rejabovna

Аннотация:

Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasining soliq tizimini samarali boshqarish va uni iqtisodiy munosabatlarning globallashuvi sharoitida rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan. Maqolada soliq tizimida mavjud bo'lgan asosiy muammolar aniqlanadi va ularning potensial yechimlari taklif qilinadi. Shuningdek, soliq tizimini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tahlil va tavsiyalar asosida, soliq tizimini samarali boshqarishning iqtisodiy o'sish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati ta'kidlanadi.

Article Details

Как цитировать:

Tuychiyeva, M. . (2024). IQTISODIY MUNOSABATLARNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA SOLIQ TIZIMINI SAMARALI BOSHQARISHNI RIVOJLANTIRISH. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(3), 74–77. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/29319

Библиографические ссылки:

Edwards, J., & Schöb, R. (2002). Distortionary Domestic Taxation and Pareto-Efficient International Trade. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.298029

Maksimenko, А. (2015). ТРАНСФОРМАЦіЯ НАЦіОНАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ СТРАТЕГіЙ В КОНТЕКСТі ГЛОБАЛіЗАЦіЇ. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(19), 338-345. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.47234

Tanzi, V. (1996). Globalization, Tax Competition and the Future of Tax Systems. IMF Working Papers, 96(141), 1. https://doi.org/10.5089/9781451928280.001.A001

Tanzi, V. (2005). Globalization, Tax System, and the Architecture of the Global Economic System.

Zhang, Y., & Li, H. (2020). Tax system reforms and economic growth in developing countries: Evidence from panel data. World Development, 135, 104702.

Johnson, M. (2021). Enhancing tax administration in a global economy: Strategies for success. International Tax and Public Finance, 28(2), 434-450.