GLOBALLASHUV DAVRIDA MA’NAVIY TARBIYANING ASOSIY YO‘NALISHLARI

Main Article Content

Ayzada Turdimuratova

Аннотация:

Maqolada globallashuv jarayonlarining o‘ziga hos hususiyatlari, ma’naviy-ma’rifiy tarbiyaning uzluksizligi, ta’lim va globallashuvning o‘zaro aloqadorligi mavjudligi aytilgan. Shuningdek yurtimiz va dunyo olimlarining globallashuv haqidagi qarashlarini hisobga olgan holda kategorik tahlili keltirilgan.

Article Details

Как цитировать:

Turdimuratova, A. (2023). GLOBALLASHUV DAVRIDA MA’NAVIY TARBIYANING ASOSIY YO‘NALISHLARI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(11), 80–84. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/23205

Библиографические ссылки:

Сорокин В. Глобализация и цивилизация: аналитический подход. М.: Мысль.2010.-С.261

Афанасьев К. Политология. М.: Знание. 2009, -С.109

Хасанов Э. Миллий маънавият назарияси. Т.: Маънавият, 2014.-Б.8

Дониёров Б. Талаба ёшларни маънавий-маърифий ишларга жалб этиш усуллари. Т.: Маънавият, 2011.-Б.5-6

Хасанов И. Маънавиятшунослик. Т.: Шарқ, 2016.-Б.23

Shavkat Mirziyoev jamiyatimizning og`riqli nuqtalari haqida fikrlarini bildirdi // darakchi.uz URL: https://darakchi.uz/oz/29070

Экстремизм ва терроризмга қарши курашда Ўзбекистон тажрибаси // iiv.uz URL: https://iiv.uz/oz/news/ekstremizm-va-terrorizmga-qarshi-kurashda-ozbekiston-tajribasi

Omirzakov, R. (2023). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND ITS ROLE IN THE STATE POLICY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. International Journal Of Law And Criminology, 3(07), 89-93.

Валиев Н. Педагогика. Т.: Ўқитувчи, 2013.-Б.67

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 14.08.2018 yildagi PQ-3907-son // URL: https://lex.uz/docs/-3864155

Omirzakov, R. (2023). CONSTITUTIONAL AND LEGAL GUARANTEES OF ENVIRONMENTAL RIGHTS OF CITIZENS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 12, pp. 110-111).