OʻZBEK, RUS VA QORAQALPOQ TILLARIDA SON SO‘Z TURKUMI

Main Article Content

Usanova Qademay Muratbay qizi
M. Xudayarova

Аннотация:

Mazkur maqolada o‘zbek, rus va qoraqalpoq tillarida son so‘z turkumining qiyosi, sintaktik vazifalari, o‘xshash va farqli tomonlari tadqiq etildi.

Article Details

Как цитировать:

Usanova, Q. ., & Xudayarova, M. . (2024). OʻZBEK, RUS VA QORAQALPOQ TILLARIDA SON SO‘Z TURKUMI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(3), 7–9. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/28512

Библиографические ссылки:

Azizov O va boshqalar. O‘zbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti.1965.

O.Azizov va boshqalar. O‘zbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi. Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti. 1986.

Da‘wletov A va boshqalar Ha‘zirgi qaraqalpaq a‘debiy tili. No‘kis: “Bilim” nashriyoti.2010.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)