OʻZBEK, RUS VA QORAQALPOQ TILLARIDA FE’L SO‘Z TURKUMI

Main Article Content

Usanova Qademay Muratbay qizi
M. Xudayarova

Аннотация:

Mazkur maqolada o‘zbek, rus va qoraqalpoq tillarida fe’l so‘z turkumining qiyosi, uning turlari, kategoriyalarining o‘xshash va farqli tomonlari tadqiq etildi.

Article Details

Как цитировать:

Usanova , Q., & Xudayarova, M. (2024). OʻZBEK, RUS VA QORAQALPOQ TILLARIDA FE’L SO‘Z TURKUMI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(3), 25–27. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/28598

Библиографические ссылки:

Azizov O va boshqalar. O‘zbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti.1965.

O.Azizov va boshqalar. O‘zbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi. Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti. 1986.

Bekbergenov A. Rus ha‘m qaraqalpaq tillerinin‘ salistirmali grammatikasi. No‘kis: “Bilim” nashriyoti. 2006

Da‘wletov A va boshqalar Ha‘zirgi qaraqalpaq a‘debiy tili. No‘kis: “Bilim” nashriyoti. 2010.

Muhiddinova X va boshqalar. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti. 2006.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)