TOG’ KULTI TUSHUNCHASINING ORONIMIYADA VOQELANISHI

Main Article Content

Begimov Odil Toʻxtamishovich

Аннотация:

Insonlar qadim zamonlardan togʻlarni muqaddas, ilohiy kuch-qudratga ega deb tushunishgan va ularga sigʻinib kelganlar. Bu hodisa orografik obyektlarni nomlanishida ham oʻz aksini topgan. Maqolada tog’ kulti tushunchasi atroflicha yoritilgan va uning orografik obyektlarning nomlanishida motivlanishi Janubiy Oʻzbekiston materiallari asosida tadqiq etilgan.

Article Details

Как цитировать:

Begimov , O. . (2024). TOG’ KULTI TUSHUNCHASINING ORONIMIYADA VOQELANISHI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(3), 50–55. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/28806

Библиографические ссылки:

Аvesto (Tarixiy-adabiy yodgorlik). Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2001. –B. 184.

Kazaxsko russkiy slovarь. Аlma-Аta, 1954. –C. 471.

Karakalpaksko-russkiy slovarь. M., 1958. –C. 892.

Levkievskaya Ye. Ye. Gora. // Slavyanskie drevnosti. T.1. M., 1995, s. 520-521.

Mongolьsko-russkiy slovarь. M., 1957. –C. 715.

Nafasov T. Oʻzbekiston toponimiyalarining izohli lugʻati . –T.: Oʻqituvchi, 1988.-290 b.

Nikonov V.А. Zametki po oronimii Kirgizii. – V sb.: Onomastika Sredney Аzii. Moskva, 1978. str. 86-105.

Toporov V. N. Gora. Mifы narodov mira. T. 1. M., 1991. -C. 311-315.

Yudaxin K.K. Kirgizisko-russkiy slovarь. M., 1965. –S. 973.

Oʻzbek tilining izohli lugʻati. А. Madvaliev tahriri ostida(2006-2008). Ziyouz.com kutubxonasi.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)