O'QUVCHILARDA EKOLOGIK BILIMLARNI RIVOJLANTIRISHDA GEOGRAFIYA FANINING AHAMIYATI

Main Article Content

A.S. Nurlanov

Аннотация:

Оrol dengizi bilan bogʻliq Qoraqalpogʻiston Respublikasida ekologik inqirozning murakkablashuvi bu xududlardagi tabiiy atirof muhitning oʻzgarishiga asosan xalq xoʻjaligining barcha sohalariga salbiy ta’sirini koʻrsatmoqda. Ushbu maqolada Qoraqalpogʻiston sharoitida maktab oʻquvchilariga ekologik ta’lim va tarbiya koʻnikmalarini shakillantirishda geografiya fanining ahamiyati koʻrsatilgan.

Article Details

Как цитировать:

Nurlanov, A. (2024). O’QUVCHILARDA EKOLOGIK BILIMLARNI RIVOJLANTIRISHDA GEOGRAFIYA FANINING AHAMIYATI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(3), 93–97. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/29184

Библиографические ссылки:

Mirziyoyev Sh. M. Speech at UN Session 72 on 19 September, 2017

Kosheleva V.L. “Ecology and Morality”. “Obshestvennye nauki i sovremennost”. 1993, No.1

The Fourth Conference of Ministers “Environment for Europe”. Central Asian States: Evaluation of the Environment, Denmark, Aarhus, June, 1998.

Kucher T.B. Ecological Education of Students in Teaching Geography. M. Prosveshchenie, 1990.