“CHERRY PICKING” NIMA?

Main Article Content

Zoilboyeva Odina Shavkatilla qizi

Аннотация:

Mazkur maqolada, jurnalistik ta’limda hamda jurnalistik faoliyatda juda muhim ahamiyat kasb etuvchi fakt chekingning ajralmas metodi sanalgan “cherry picking” metodi tahlil qilingan. Misollar yordamida ushbu metodning qanday ishlashi va ahamiyati yoritib berilgan.

Article Details

Как цитировать:

Zoilboyeva , O. . (2023). “CHERRY PICKING” NIMA?. Наука и инновация, 1(30), 29–33. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/23114

Библиографические ссылки:

(O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017-y., 1-son, 2-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 16.01.2019-y., 03/19/516/2484-son; 24.05.2019-y., 03/19/542/3177-son, 2019-y., 2-son, 47-modda; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son, 19.11.2021-y., 03/21/729/1064-son) Qarang: https://lex.uz/docs/-3088008

https://www.youtube.com/watch?v=ksbT3gekjmA

https://www.developgoodhabits.com/cherry-picking/

Gregory Vlastos, ed., The Philosophy of Socrates, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1971.

www.tsul.uz

https://www.developgoodhabits.com/cherry-picking/

https://www.washingtonpost.com/politics/2019/07/17/yahoos-story-calling-chris-pratts-t-shirt-white-supremacist-did-us-all-disservice/