PATOGEN KOKKLAR VA ULARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Main Article Content

Boltayev Komiljon Sultonovich
Ibrohimova Risqiya Usmonovna

Аннотация:

Kokklar tabiatda ko'p uchrasada, ularning ma'lum bir guruhigina patogen qolganlari saprofit hisoblanadi. Ularning ma'lum belgi-xususiyatlari o'xshash bo'ladi. Masalan: yiring hosil qilishi. Stafilokokklar doimo yiringli yallig’lanishlarni keltirib chiqarsa, streptokokklar o'tkir revmatizm, skarlatina va angina kabi kasalliklarni qo'zg'atadi. Pnevmokokk, meningokokklar ham o'ziga xos zotiljam, meningit  so'zak kabi kasalliklarga sabab bo'ladi. Ular tashqi muhitga chidamliligi bilan ham bir-biridan farq qiladi. Stafilokokklar juda chidamli hisoblanib ular Schysomicetes sinfi – Stafilokokklar Mikrococcaceae oilasi- Staphylococcus avlodiga kiradi.  Birinchi bo'lib furunkuli yiringidan ajratilgan. Hozirda 20 dan ortiq turlari mavjud.

Article Details

Как цитировать:

Boltayev , K. ., & Ibrohimova , R. (2023). PATOGEN KOKKLAR VA ULARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI. Молодые ученые, 1(18), 44–47. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/23233

Библиографические ссылки:

И_М- Мухаммедов_Микробиология_вирусология_иммунология

A.G'anixo'jayeva-mikrobiologiya

Koykendall AL. Viridans streptokokklarining tasnifi va identifikatsiyasi. Clin Microbiol Rev. 1989; 2 :315–328.

Dillon HC. Pyodermadan keyin streptokokkdan keyingi glomerulonefrit. Rev Infec Dis. 1979; 1 :935–943.

McCracken G. Chidamli Streptococcus pneumoniae paydo bo‘lishi : pediatriya muammosi. Pediatr. Yuqtirish. Dis. J. 1995 yil; 14 :424–428.

Ruoff KL. Streptococcus anginosus ( "Streptococcus milleri" ). Noma'lum patogen. Klin. Mikrobiol. Rev. 1988; 1 :102–108.

Stivens DL, Tanner MH, Winship J. va boshqalar. Toksik shokga o‘xshash

Болтаев К.С., Жамалова Ф.А., Мамарасулова Н.И. Экологическое группирование нематодофауны тугайных растений. Вестник Хорезмской академии Маъмун.№5 (79) 2021. 33-37 стр.

Болтаев К.С., Жамалова Ф.А. Нематодофауна сахарной свеклы домашних хозяйств Акдарьинского района Самаркандской области. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. 2022 – 7 – 1. с. 37-39

https://Uz.wikipedia.org

https://med360.uz

https://avitsenna.uz>2023