INGLIZ TILINI O‘QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

Main Article Content

Butunbayeva Aziza Sayfullo qizi

Аннотация:

Ingliz tilini o‘qitish bir vaqtni o‘zida turli xil funksiyalarni o‘z ichiga oladi. Bunda o‘qituvchi o‘quvchilarga nafaqat o‘qish, yozish, tinglash va gapirish kabi til qobiliyatlarini o‘rgatib, ularga e’tibor qaratadi, balki talabalarning ingliz tiliga bo‘lgan ishtiyoqi, yaxshi munosabati va motivatsiyasiga yordam beradi, osonlashtiradi va rag‘batlantiradi. Shuningdek, o‘qituvchi talaba nimani o‘rganishini, bu o‘rganish ularga qanday va nima uchun ta’sir qilishini, darslar kelajakda ular uchun qay darajada manfaatli bo‘lishi mumkinligini talabaga tushuntirishi ham lozim. Shu bois, o‘qituvchi talabani ham akademik, ham shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirishga katta xissa qo‘shadi.

Article Details

Как цитировать:

Butunbayeva , A. . (2023). INGLIZ TILINI O‘QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(11), 5–7. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/22708

Библиографические ссылки:

John Adams ‖ Analysis of retirement age in different countries of the world.London 2017.

Artemov V.A. Pcixologiya obucheniya inoctrannomu yazыku. – M.: “Pedagogika”, 1989.

Bim I. L. Nekotorыe aktualnыe problemы covremennogo obucheniya inoctrannыm yazыkam.- YAISH. 2001, № 4.

Yoralieva U.Q. Maktabgacha ta’lim tizimida xorijiy tillarni o‘qitishning o‘ziga xosxususiyatlari va unda interfaol usullardan foydalanishning imkoniyatlari. Zamonaviy ta’lim jurnali. –T., 2014, 9.