ALLERGIK KASALLIKLARDA FENOTIPLARNING O’RNI

Main Article Content

Alimova Gulnora Abdullayevna

Аннотация:

Allergik kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'lgan sabablarning xilma-xilligi, murakkab patogenezi va bemorlarning terapiyaga teng bo'lmagan javoblari allergik kasalliklarning fenotiplari va endotiplarini aniqlash uchun asos bo'ldi. Ushbu muammoga bo'lgan bunday yuqori qiziqish allergik kasalliklarni tashxislash va davolashdagi zamonaviy yutuqlar har doim ham bemorlarni qoniqtirmasligi va ularning ko'pchiligi standart davolashning samarasizligini boshdan kechirayotganligi bilan izohlanadi. Har bir fenotipning o'ziga xos molekulyar markerlari (endotiplari) mavjud bo'lib, ular keyingi dekodlashni talab qiladi. Ota-onadan olingan xromosomalar majmui, umuman olganda, ma'lum bir turga va xususan, ma'lum bir organizmga xos bo'lgan genlar to'plamini o'z ichiga oladi. Allergenga xos immunoterapiya kabi patogenetik davolanishga kelsak, u hali klinik amaliyotda keng qo'llanilishini topmagan. Ushbu turdagi immunoterapiyani o'tkazishning turli usullari taklif qilingan: og'iz, teri osti va boshqalar, ammo uning oziq-ovqat allergiyalari uchun mosligi masalasi qo'shimcha o'rganishni talab qiladi.

Article Details

Как цитировать:

Alimova, G. (2023). ALLERGIK KASALLIKLARDA FENOTIPLARNING O’RNI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(11), 8–14. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/22731

Библиографические ссылки:

Akhtamovna K. N. Fibrotic Complications in the Lungs in Patients Who Have Had COVID-19 Pathogenesis of COVID-19 //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 9. – С. 14-24.

Исомиддин Хайдарович Усмонов, Нозима Ахтамовна Кенжаева РОЛЬ МСКТ В ДИАГНОСТИКЕ БОЛЬНЫХ С COVID-19 // Scientific progress. 2021. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-mskt-v-diagnostike-bolnyh-s-covid-19 (дата обращения: 22.10.2023).

Aslonov F. I., Rustamova S. A., Raxmonova K. M. Immunopatological aspects in patients with first detected pulmonary tuberculosis //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 4. – С. 91-95.

Abdullaevna, R. S., & Rakhmanovich, M. B. (2023). Immunological Features of Pulmonary Tuberculosis in Patients with Drug Resistance. Scholastic: Journal of Natural and Medical Education, 2(4), 40-57.

Rustamova Saodat Abdullayevna. (2023). CLINICAL AND RADIOLOGICAL FEATURES OF NEWLY DETECTED PULMONARY TUBERCULOSIS IN PATIENTS WITH CONCOMITANT DISEASES.Intent Research Scientific Journal,2(3), 45–56. Retrieved from https://intentresearch.org/index.php/irsj/article/view/50

Мухамедов К., Джурабаева М., Рустамова С. Частота встречаемости вирусных гепатитов среди впервые выявленных больных туберкулезом легких //Журнал проблемы биологии и медицины. –2014. –No. 3 (79). –С. 132-133.

Салимовна, А. Г. (2022). Массовый Скрининг Для Выявления Туберкулезной Инфекции У Детей В Возрасте От 2 До 8 Лет. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(3), 368-376. Retrieved from https://www.cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/796

Salimovna A. G. Diagnosis of Tuberculosis Infection Activity by ELISA and Transcription Analysis Methods //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – Т. 4. – С. 492-497.