DARS MASHG‘ULOTLARI JARAYONIDA TALABALARGA INDIVIDUAL YONDASHUV

Main Article Content

E.E.Mo‘minov

Аннотация:

Mazkur maqolada musiqa ta’lim dars jarayonida talabalar bilan ishlashda individual uslubda ishlashning pedagogik shart-sharoitlari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Article Details

Как цитировать:

Mo‘minov, E. (2023). DARS MASHG‘ULOTLARI JARAYONIDA TALABALARGA INDIVIDUAL YONDASHUV. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(11), 18–21. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/22794

Библиографические ссылки:

Sh.M.Mirziyoev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent “O’zbekiston”-2017 y.

H.Nurmatov. Qashqar rubobi. Toshkent. 2003 y.

Raximov Sh.N. Dutor. Darslik. "Musika nashriyoti", T., 2010.

Panjiеv Q.B., Salimova D.I. Vokal va zamonaviy musika. T.