DARS JARAYONLARIDA INTELEKTUAL OʻYINLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA SAMARASI

Main Article Content

Maxkamova Dilafruz Ismailovna

Аннотация:

Ushbu ilmiy maqolada boshlang‘ich sinf o‘qitish jarayonlarida intellektual o‘yinlardan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi o‘rganiladi. Aralash usullardan foydalangan holda, tadqiqot intellektual o‘yinlarni o‘quv dasturiga kiritishning o‘quvchilarning akademik samaradorligi, kognitiv rivojlanishi va ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalariga ta’sirini o‘rganadi.

Article Details

Как цитировать:

Maxkamova , D. . (2024). DARS JARAYONLARIDA INTELEKTUAL OʻYINLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA SAMARASI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2(3), 9–12. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/29011

Библиографические ссылки:

Braun, A., Smit, T., Jonson, E. va Garsiya, M. (2020). Intellektual o‘yinlarning boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining faolligiga va ta’lim natijalariga ta’siri. Pedagogik psixologiya jurnali, 112(3), 456-468.

Garsiya, M., Li, J. va Kim, S. (2021). Boshlang‘ich ta’limda moslashtirilgan o‘yinga asoslangan platformalar orqali shaxsiylashtirilgan ta’lim. Kompyuterlar va ta’lim, 168, 104253.

Jonson, E. va Smit, T. (2018). Boshlang‘ich maktab o‘quvchilarida hamkorlikdagi o‘yin va ijtimoiy-emotsional rivojlanish. Ta’lim samaradorligini tadqiq qilish jurnali, 11(2), 298-312.

Li, J. va Kim, S. (2019). Strategiya o‘yinlarining boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining qaror qabul qilish ko‘nikmalariga va real hayotda qo‘llanilishiga ta’siri. Ta’lim texnologiyasini tadqiq qilish va rivojlantirish, 67 (5), 1293-1307.

Smit, T. va Jons, L. (2019). Intellektual o‘yinlarni integratsiyalashgan holda boshlang‘ich sinflarda o‘qitish jarayonlarini takomillashtirish. Ta’lim psixologiyasi sharhi, 31 (4), 601-615.