"Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi" - это рецензируемый международный журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи, относящиеся к различным областям. Основная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для международных ученых, и она направлена ​​на продвижение междисциплинарных исследований в прикладных науках. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках и пройти тщательную рецензию.

Опубликован: 2024-03-05

JIGARNING GISTOLOGIK QATLAMLARI VA ULARNING JIGAR KASALLIKLARI VA BEMORLARNI PARVARISHLASHDAGI AHAMIYATI.

Izzatullayev Javahirbek, Shaymatov Sherzod, Egamberdiyev Muxammadibrohim

5-7

2024-03-18

LINGUACULTURAL APPROACH TO THE STUDY OF METAPHORS

Orazali Karjawbaev, A.O. Toleubayeva

8-11

2024-03-25

ZOKIRJON XOLMUHAMMAD O’G’LI FURQAT IJODIY MEROSI

Xoʻjaqulova Charos Sherzod qizi

12-14

2024-03-26

LIDERLIKNING BOSHQARUV TIZIMIDAGI AHAMIYATI, UNGA QO’YILADIGAN TALABLAR

Yuldasheva Ziyodaxon Bekmurat qizi, Gadayeva Mashhura Shuhrat qizi

15-17

2024-03-31