BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING MANTIQIY TAFAKKURLARINI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIK YONDASHUV

Main Article Content

Akramova Zuxra Botir qizi

Аннотация:

Ushbu maqolada tafakkur va tafakkur shakllari haqida qisqacha ma’limot berilgan hamda bir necha psixologlarning fikrlari bayon etilgan. Shuningdek, matematika darslarida boshlangʻich sinf oʻquvchilarining mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini oʻstirishda mantiqiy masalalarni qoʻllash orqali bolalarning mantiqiy tafakkurini shakllantirishga doir 1-sinf matematika darsidan 1 soatlik dars ishlanma ham keltirilgan.

Article Details

Как цитировать:

Akramova, Z. (2023). BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING MANTIQIY TAFAKKURLARINI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIK YONDASHUV. Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения, 2(3), 14–18. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/11341

Библиографические ссылки:

Prezident Shavkat Mirziyoyev olimlar, ilmiy-tadqiqot muassasalari rahbarlari va ishlab chiqarish sektori vakillari bilan uchrashuv. 31.01.2020 y.

Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном протсессе. – М.: “Знание”, 1989 г. С. 75.

Nishonova Z.T. Oliy maktab psixologiyasi. Toshkеnt, 2003y.

Rahmatova F. A., Akramova Z. B. BOSHLANG ‘ICH SINF O ‘QUVCHILARINING MANTIQIY TAFAKKURLARINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 133-137.

Akramova Z. BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARINING MANTIQIY TAFAKKURLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 417-422.

Akramova Z. Boshlang’ich sinf matematikasini o’qitishda “to’rt bo’yoq muammosi” ga oid masalalarning o’rni //Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar. – 2021. – Т. 2. – №. 3.

Akramova Z. WAYS TO FORM STUDENTS'LOGICAL THINKING IN PRIMARY CLASS MATHEMATICS LESSONS //INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 6-9.

Akramova Z., Gulmamatova S. KICHIK MAKTAB YOSHI O ‘QUVCHISINING TAFAKKURI O ‘SISHINING PSIXOLOGIK ASOSLARI //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 38-40.

Matematika 1-sinf [Matn]: darslik / L.O‘rinboyeva [va boshq.]. – Toshkent:

Respublika ta‘lim markazi, 2021 – 160 b.

Matematika 1-sinf. Metodik qo‘llanma [Matn]: o‘qituvchilar uchun metodik

qo‘llanma / N.Sh. Ruzikulova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021.

– 144 b.