ODR (NIZOLARNI ONLAYN HAL ETISH) MEXANIZMLARINI YURISPRUDENSIYADA QO‘LLASHNING NAZARIY-AMALIY MASALALARI

Main Article Content

Bahramova Mohinur Bahramovna

Аннотация:

Amaldagi qonunchilik bazasi sunʼiy intellektdan foydalanish boʻyicha keng miqyosda ishlab chiqilmagan boʻlsa-da, yurisdiksiyalar kelajakda AI (sun’iy intellekt) arbitraj tizimlari boʻyicha oʻz qoidalari bilan tajriba oʻtkazishi kutilmoqda. Ko‘rinib turibdiki, ham funksional, ham tamoyil jihatidan sun’iy intellektga asoslangan tizimlar ish tahlilini o‘tkazishi va muayyan ish bo‘yicha qaror qabul qilishi mumkin. Bundan tashqari, yuqorida muhokama qilingan sabablarga ko‘ra, umumiy huquq huquqiy tizimlari fuqarolik huquqi tizimlariga qaraganda mashinani o‘rganish dasturlari uchun yetarli ma’lumotlarni ishlab chiqarish uchun ko‘proq mos kelishi aniq ko‘rinadi. Aslida, muhokama qilingan sud jarayonlarini tahlil qilish uchun mavjud sun’iy intellektga asoslangan ilovalarning barchasi umumiy huquq yurisdiksiyalarida va ular uchun ishlab chiqilgan.

Article Details

Как цитировать:

Bahramova , M. . (2023). ODR (NIZOLARNI ONLAYN HAL ETISH) MEXANIZMLARINI YURISPRUDENSIYADA QO‘LLASHNING NAZARIY-AMALIY MASALALARI. Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения, 2(3), 19–22. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/11489

Библиографические ссылки:

Рустамбеков, И. "О правовых проблемах и путях совершенствования порядка признания и исполнения решений иностранных судов и международных арбитражей в Республике Узбекистан." (2019): 7.

Joshua Karton “A Conflict of Interests: Seeking a Way Forward on Publication of International Arbitral Awards”, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2030948

UNCITRAL Model Law Article 28(1).

Rustambekov, Islambek, and Mokhinur Bakhramova. "Legal Concept and Essence of Intеrnаtionаl Arbitrаtiоn." URL: https://www. ijsshr. in/v5i1/Doc/18. pdf: 122-129.

Yusupоv, Sаrdоr. "Rоbоtiсs as an Аrtifiсiаl Intеlligеnсеаnd thе Nееd fоr its Intеrnаtiоnаl Lеgаl Rеgulаtiоn." Middle European Scientific Bulletin 23 (2022): 131-136.

Rustambekov, I. "Some Aspects of Development of Private International Law in the CIS Countries. LeXonomica, 12 (1), 27-50." (2020).

William Tetley “Mixed Jurisdictions: Common Law vs. Civil Law (Codified and Uncodified)” (Part I), 4 UNIF. L. REV. 591, 596 (1999); Rene David & John Elmes Campbell Brierley “Major legal systems in the world today: an introduction to the comparative study of law at 94” (3rd ed. 1985); Pietro Sirena “Introduction to private law” 105 (2019).

Yusupov, S. . (2022). Psychological Issues in Robotic systems and Advanced Computer Legal Regulation . Journal of Intellectual Property and Human Rights, 1(8), 17–22. Retrieved from http://journals.academiczone.net/index.php/jiphr/article/view/198

Bakhramova, Mokhinur. "The role and importance of online arbitration and electronic dispute resolution in private international law." Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения. 2021. https://elibrary.ru/item.asp?id=46968096

Yusupоv, Sаrdоr. "New directions of development of artificial intelligence and the importance of their legal regulation." The Peerian Journal 5 (2022): 170-174. https://www.peerianjournal.com/index.php/tpj/article/view/122