KIMYO DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING IJODIY FIKRLASHLARINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Main Article Content

Yaxshiyev Sherali Baxtiyorovich

Аннотация:

Ushbu maqola o’quvchilarga kimyo fanini tushuntirishda, fikrlash va dunyo
qarashini oshirishda mavjud muommolar, o’quv eksperimentlarini tabiat hodisalari, sanoat
jaroyonlari bilan integratsiyasini ta’minlash masalalariga bag’ishlangan.

Article Details

Как цитировать:

Yaxshiyev , . S. . (2023). KIMYO DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING IJODIY FIKRLASHLARINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI. Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения, 2(3), 30–31. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/12590