MATLAB DASTURIDA MAMDANI ALGORITMI BILAN ISHLASH

Main Article Content

Alimova Rayhon Abdug’afforovna

Аннотация:

Ushbu maqolada Matlab dasturida Mamdani algoritmi yordamida talabalar
bilimini va o’zlashtirishini avtomatik baholaydigan tizim yaratish ketma – ketligi ko’rsatib
o’tilgan, umumiy natija olingan va to’liq asoslab ko’rsatilgan.

Article Details

Как цитировать:

Alimova , R. (2023). MATLAB DASTURIDA MAMDANI ALGORITMI BILAN ISHLASH. Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения, 2(3), 32–37. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/12667

Библиографические ссылки:

Matlab asoslari. Dadajonov T., Muhitdinov M., “Fan” nashriyoti – 2008.

MATLAB 7. */R2006/R2007 o’quv qo’llanma.: M. 2008.

Dyakonov V. P. MATLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6 v. Obrabotka signalov I proеktirovaniе

filtrov. – M.: Solon R, 2005.

http://www. lephanpublishing.com/MatlabCsharp.html.

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/helpdes k.html.

Potеmkin V. G. Sistеma MATLAB: Spravochnoе posobiе. – M.: Dialog MIFI, 1997.

Sh. A. Nazirov, R. V. Qobulov, M. R. Babajanov «C va C++ TILI» Informatika fanidan o’quv

qo’llanma //TATU. Toshkent, 2012.